Helsingin Musiikkitalon säätiön avustushaku 2017 on alkanut

Helsingin Musiikkitalon säätiön avustukset on tarkoitettu musiikkikulttuurin edistämiseen erityisesti Musiikkitalossa. Hakuaika on 3.1.–28.2.2017.

Haku

Säätiö jakaa avustuksia kahdesta rahastosta. Pro Musica -rahastosta myönnetään avustuksia klassisen musiikin hankkeisiin. Helsingin Musiikkitalon rahastosta myönnetään avustuksia erityisesti muun kuin klassisen musiikin hankkeisiin.

Tuettavat hankkeet valitaan ensisijaisesti sisällöllisin perustein. Tämän kertaisessa haussa painotetaan kesä- ja syyskaudelle 2017 tai kevätkaudelle 2018 ajoittuvia konsertteja tai tapahtumia. Avustuspäätökset tehdään toukokuun 2017 aikana.

Vuonna 2016 säätiön avustuksia haki 40 taiteilijaa, työryhmää ja yhteisöä, ja avustus myönnettiin neljälletoista hakijalle. Vuonna 2016 avustuksia jaettiin Pro Musica –rahastosta 20 000 euroa ja Helsingin Musiikkitalon rahastosta 2 000 euroa. Avustamisessa painopisteenä olivat vanha- ja uusi musiikki, kamari- ja resitaalimusiikki, lied-laulu, nuoret tekijät sekä rytmimusiikki.

Musiikkitalon säätiön hallituksen puheenjohtaja on Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja säätiön asiamiehenä toimii kulttuurisuunnittelija Reetta Sariola

Lisätietoja:
Säätiön asiamies Reetta Sariola, puh. 0400-293 470 tai reetta.sariola@hel.fi.
 

Hakulomake

Hakulomakkeeseen pääset tästä: http://bit.ly/2iovb99 

Säätiö

Helsingin Musiikkitalon säätiö on perustettu vuonna 2009 ja sen tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja‐alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin. Säätiö ei tavoittele toiminnassaan taloudellista voittoa. Säätiön jakamat tuet toteutuvat pääasiassa lahjoitusvaroin, joista merkittävin on vuonna 2010 saatu 1 000 000 euron lahjoitus Pro Musica -säätiöltä. Avustustoiminnan tavoitteena on Musiikkitalon musiikkitarjonnan monimuotoistaminen sekä kynnyksen madaltaminen erilaisille esiintyjille ja yleisöille.