Valo luo tapahtuman tunnelman

Tulkoon valkeus! Hyvä valaisu ei ainoastaan auta näkemään, vaan parhaimmillaan se luo unohtumattomia elämyksiä. Valosuunnitteluun panostaminen kannattaa.

Valosuunnittelu

Yksinkertaisimmillaan valaisulla tarkoitetaan valon lisäämistä tilaan, jolloin halutaan, että esiintyjä näkyy tai että tilassa näkee lukea.Valoilla voidaan kuitenkin tehdä paljon enemmän, esimerkiksi kuljettaa tarinaa tai luoda tunnelmaa.

“Hyvä lopputulos ei synny valokatkaisijasta naksauttamalla, vaan sillä, että kaikki tekevät yhdessä töitä yhteisen tavoitteen eteen”, sanoo Musiikkitalon valomestari Antti Silvennoinen.

Valaistuksen suunnittelu aloitetaan aina tutustumalla teksteihin ja musiikkiin tai tilaisuuden tavoitteisiin. Ensimmäiseen suunnittelupalaveriin Silvennoinen pyytääkin asiakasta aina toimittamaan kuvauksen siitä mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja kenelle tapahtuu.

Muita tarvittavia tietoja ovat tilaisuuden käsikirjoitus, yksinkertaisimmillaan esimerkiksi lista esitettävistä kappaleista tai listaus puheenvuoroista, tiedot esiintyjistä sekä siitä, tuleeko tilaan dekoratiivisia elementtejä.

 

Valaistuksen motiivit

Kun tilaisuuden runko on selvillä, on aika miettiä sitä, mitä voidaan toteuttaa ja ennen kaikkea sitä, mitä valaisulla halutaan saavuttaa

“Teatterissa valaisulla kuljetetaan tarinaa, konserteissa valaisulla tuetaan enemmän emotionaalista sisältöä. Lisäksi konserttien valosuunnittelussa on otettava huomioon esimerkiksi se, että efektit eivät estä nuotinlukua. Jos konsertti taltioidaan, pitää valaisua miettiä myös kameran linssin kautta”, Silvennoinen pohtii. 

“Yritystapahtumissa tai seminaareissa ei taiteellisilla merkityksellä ole useinkaan osuutta valaisun suunnittelussa, vaan silloin asiaa mietitään tapahtumamarkkinoinnin kannalta. Esimerkiksi värivalinnat  voivat heijastaa yrityksen omaa värimaailmaa ja yrityksen logo voidaan heijastaa erilaisille pinnoille”, kertoo Silvennoinen.

Erilaiset kuvaprojisoinnit ovatkin Musiikkitalossa arkipäivää. Kuvaprojisoinneissa voidaan käyttää niin still-kuvia kuin liikkuvaakin kuvaa. Musiikkitalon salien monipuolinen tekniikka mahdollistaa sen, että projisointipintoina voidaan käyttää perinteisen valkokankaan lisäksi erilaisia ripustettavia elementtejä kuten erilaisia kankaita tai heijastavia pintoja.

"Elämyksellinen visuaalinen ympäristö tukee myös vahvan muistijäljen syntymistä. Suunnitteluun kannattaa siis panostaa, oli kyseessä konsertti tai kongressi”, valomestari Antti Silvennoinen toteaa.