Musiikkitalon sanakartta 1/3

Musiikkitalon sanakartat 1-3 kuvailevat sanallisesti tärkeimmät reitit Musiikkitaloon saavuttaessa sekä aulatiloissa liikuttaessa.

Sijainti

Musiikkitalo sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintien varrella

Eduskuntataloa vastapäätä. Eduskuntatalo on Musiikkitalon länsipuolella, talon

eteläpuolella sijaitsevat nykytaiteen museo Kiasma ja Sanomatalo, itäpuolella on rautatie

ja pohjoispuolella on Finlandia-talo. Helsingin päärautatieasemalta on matkaa

Musiikkitalolle noin 300m. Talosta on kaksi kolmasosaa maan alla.

Musiikkitaloon on kolme sisäänkäyntiä. Pääsisäänkäynnin osoite on Musiikkitalo,

Mannerheimintie 13a B. Taksit saavat pysähtyä Mannerheimintien puoleisen pääoven

edessä olevalle ajotien levennykselle. Tästä sisäänkäynnistä saavut talon neljänteen

kerrokseen.

 

Mannerheimintien tasoa alempana Kiasman puolella sijaitsee Kansalaistori, mistä on

sisäänkäynti kolmannen kerroksen Päälämpiöön ja kahvilaan.

 

Kolmas sisäänkäynti sijaitsee Töölönlahdenkadulla, se johtaa Sibelius­-Akatemian tiloihin

kolmanteen kerrokseen. Töölönlahden katu kulkee Mannerheimintieltä Elielinaukiolle

Musiikkitalon ja Helsingin kaupunginmuseon välistä.

MANNERHEIMINTIEN PÄÄSISÄÄNKÄYNNISTÄ INFOPISTEESEEN

 

Ulko­-ovilta yläaulan hisseille ja portaikkoon:

 

Mannerheimintien puoleinen sisäänkäynti sijaitsee Musiikkitalon neljännessä

kerroksessa. Kadulta aukeaa kaksi liukuovea tuulikaappiin, niiden välissä on tavallinen

lasiovi. Liukuovet liukuvat sivulle, niiden jälkeen on väljät pyöröovet, jotka johtavat

yläaulaan. Pyöröovien välissä on tavallinen lasiovi, joka aukeaa myös painikkeita

käyttäen.

Ulko­-ovista heti oikealla sijaitsee Musiikkitalon Fuga-myymälä. Ovilta katsottuna vasemman

puoleisen seinustan edessä on pitkä penkki, jonka yläpuolella on sähköinen infotaulu.

Ovia vastapäätä kello yhdentoista suunnassa sijaitsee kaksi hissiä, jotka kulkevat vain

yhden kerroksen alas kolmannen kerroksen Pääaulaan ja vaatenaulakoille. Kun seisot

hissien edessä, ovat Mannerheimintie ja pääovet suoraan selkäsi takana.

Sisäänkäynnin pyöröovien välissä sijaitsevalta tavalliselta ovelta johtaa koholla oleva

ohjauslista suoraan eteenpäin ja noin viiden metrin päässä on näkevien T-­kirjaimen

muotoinen risteys ja T:n vasen sakara johtaa ensin vasemmalle noin kolme metriä, sitten

on suorakulmainen käännös oikeaan kohti em. hissien kutsupainiketta. Kutsupainikkeiden

yläpuolella on opasteet, joissa on selitykset myös pistekirjoituksella.

Hissien sisällä kerrospainikkeet ovat keskiseinällä, kerrokset kolme ja neljä on merkitty

pisteillä. Hisseissä on myös ääniopaste, mutta se on hieman epäselvä.

T:n oikea sakara johtaa tavallisiin portaisiin. Ovelta katsottaessa portaat sijaitsevat kello

kahden suunnassa, ne ovat Mannerheimintien suuntaiset, ylhäältä alas kuljettaessa

suunta on pohjoisesta etelään.

Alas johtavissa portaissa on kaiteet molemmin puolin, harmaat graniittiportaat ovat suorat

ilman välitasannetta. Askelmien etureunassa on uritus mutta ei varsinaista kontrastiraitaa.

Portaiden ylä­ ja alapäässä on lattiassa huomiolaatat eli jalan alla tuntuvat kohonastat.

 

 

Neljännestä kerroksesta kolmannen kerroksen info-pisteeseen hissillä:

 

Jos tulet hissillä alas, saavut eri paikkaan kuin jos käytät portaita. Käänny hisseiltä

vasemmalle eli etelään Kiasmalle päin ja kohti aulapalvelua. Heti hissien jälkeen on

vasemmalla kulman takana käynti Sibelius-­Akatemian tiloihin ja oikealle jää neljännestä

kerroksesta laskeutuvat portaat ja niiden toisella puolella olevat naulakot.

Kun jatkat matkaa eteenpäin, löydät ohjaavan listan, jota voit seurata. Vasemmalta

puoleltasi löytyy info-piste ja lipunmyynti. Infossa on neljä palvelupistettä. Niiden

molemmin puolin on musiikkitalon eri kerrosten kartat, joista kolmas kerros esitetään

kohokarttana ja kartta-­avaimen tekstit ovat pistekirjoituksella.

Info-pisteen jälkeen alkaa Konserttisalin lasiseinä, jonka edessä on neljä penkkiä ja

muutaman metrin päästä aukeaa vasemmalle laaja ja avoin Päälämpiön tila.

 

 

Neljännestä kerroksesta kolmannen kerroksen info-pisteeseen käyttäen portaita:

 

Jos tulet alas portaita, saavut keskelle Pääaulaa. Info-piste sijaitsee portaista katsottuna

noin kello 10:n suunnassa. Portaikon oikean puoleiselta kaiteelta lähtee opastava

ohjauslista suoraan eteenpäin muutaman metrin ja kääntyy sitten vasempaan kohti

info-pisteen palvelutiski numero neljää. Konserttisali sijaitsee info-pisteen jälkeen portaista

katsottuna vasemmalla kello 11:n suunnassa.

Portaikon vasen kaide päättyy kaappimaiseen telineeseen, mistä voi ottaa infon

jonotusnumeron. Kaapissa on TV-­ruutua muistuttava taulu, jossa on kosketusnäyttö.

 

Reittiselostuksen loppu.

Sanakartta 1/3 audio

 

Sanakartta 1/3 © 2011 Musiikkitalo

 

Äänitteen lukija: Helinä Hirn

Tuottaja: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 2011

Oikeudet pidätetään.

Tämä sama versio on ladattavissa äänitiedostona Helsingin ja Uudenmaan

Näkövammaiset ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.hun.fi

Musiikkitalon sanakartta 2/3

Musiikkitalon sanakartat 1-3 kuvailevat sanallisesti tärkeimmät reitit Musiikkitaloon saavuttaessa sekä aulatiloissa liikuttaessa.

SISÄÄNKÄYNTI KANSALAISTORIN PUOLELTA PÄÄAULAAN JA INFO-PISTEESEEN

Kansalaistorin puoleinen sisäänkäynti sijaitsee talon eteläpäädyssä Kiasman ja

Sanomatalon puolella. Sisäänkäynnissä on pyöröovi ja sen vasemmalla puolella

tavallinen ovi. Saavut Päälämpiöön siten, että pitkä vaatenaulakko sijaitsee vasemmalla

etuviistossa noin kello yhdentoista suunnassa. Ovesta oikealla on Päälämpiön

tarjoilupiste sekä kahvila noin 25 metrin päässä. Sinne ei ole ohjauslistaa.

 

Sisäänkäynnin tavalliselta ovelta maton jälkeen alkaa ohjauslista, joka kulkee ensin

metrin verran suoraan eteenpäin ja kääntyy sitten vasemmalle. Kun seuraat listaa noin

yhdeksän metriä, kulkusuunnasta vasemmalle erkanee portaat alas ensimmäiseen

kerrokseen, missä sijaitsevat pienemmät konserttisalit. Portaiden yläpäässä on

huomiolaattaa, jossa on jalan alla tuntuvat kohonastat. Heti portaikon jälkeen on hissi,

joka kulkee ensimmäiseen kerrokseen.

 

Portaiden kohdalla ohjauslistassa on risteys. Hissin jälkeen ohjauslista jatkuu eteenpäin

ja siitä erkanee ensin vasemmalle lista klubiravintolaan vievään luiskaan alaspäin mutta

kun seuraat listaa suoraan eteenpäin, se johtaa sinut kohti Kiasman puoleista naisten

WC:n syvennystä. Syvennyksen oikealla puolella ovat talon toimijoiden suuret

mainoslakanat ja niiden oikealla puolella sijaitsee miesten WC:n syvennys ja siitä oikealle

alkavat naulakot. WC syvennykset sijaitsevat samalla seinustalla kuin naulakot.

 

Risteyksestä lähtee ohjauslista myös oikealle johdattaen sinut kohti pääaulaa ja infoa.

Kun olet kulkenut portaikosta noin seitsemän metriä, vasemmalle erkanee lista naulakon

tiskille numero yksi. Lista jatkuu eteenpäin ja noin 13 metrin päässä on uusi risteys, josta

oikealle johtava lista vie sinut aulapalvelupisteeseen numero neljä ja vasempaan lähtevä

lista johdattaa sinut kohti neljänteen kerrokseen vieviä portaita ja Mannerheimintien

puoleista sisäänkäyntiä.

 

Reittiselostuksen loppu.

Sanakartta 2/3 audio

Sanakartta 2/3 - © 2015 Musiikkitalo

 

Tämä sama versio on ladattavissa äänitiedostona Helsingin ja Uudenmaan

Näkövammaiset ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.hun.fi

 

Äänitteen lukija: Helinä Hirn

Tuottaja: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 2011

Oikeudet pidätetään.

KOLMANNEN KERROKSEN TILAT

Musiikkitalon sanakartta 3/3

Musiikkitalon sanakartat 1-3 kuvailevat sanallisesti tärkeimmät reitit Musiikkitaloon saavuttaessa sekä aulatiloissa liikuttaessa.

Pääaula

Kolmannen kerroksen Pääaulassa, neljännestä kerroksesta alas johtavan portaikon

oikean puoleisella seinustalla sijaitsevat naulakot, jotka on numeroitu yhdestä 48:aan.

Niiden edessä on noin 30 metriä pitkä ja 60 cm korkea tiski, joka on Mannerheimintien

suuntainen. Portaikosta ei ole ohjauslistaa naulakoille.

 

Kun olet tullut portaat alas ja käännyt oikealle, tulet suunnilleen naulakkotiskin

keskikohdalle eli naulakoiden 27 -­ 29 kohdalle.

 

Kun seuraat tiskiä oikealle, löydät naulakon puoleiselta seinustalta syvennyksen, missä

sijaitsee kaksi naisten WC:tä ja esteetön WC, joka toimii myös lastenhoitohuoneena.

 

Miesten WC sijaitsee naulakkotiskin vasemmassa päädyssä syvennyksessä eli

portaikosta eteenpäin kohti päälämpiötä Kiasman suuntaan. Tämän syvennyksen jälkeen

vasemmalla on myös toinen naisten WC-syvennys. Myös tässä syvennyksessä sijaitsee

esteetön WC ja lastenhoitohuone.

 

Jos tulet Mannerheimintien puoleisesta yläaulasta hissillä alas ja käännyt hisseiltä

oikeaan, saavut Pääaulan pohjoispäähän Finlandia-talon puolella. Täällä sijaitsee samalla

seinustalla hissien kanssa ja niiden oikealla puolella pienempi naulakkoalue ja naulakot

49–67. Naulakoiden vastakkaisella seinällä on myös penkkejä.

 

Musiikkitalon info-piste ja lipunmyynti sijaitsevat kolmannen kerroksen pääaulassa.

Lähtiessäsi infosta ohjauslista johdattaa sinut suoraan eteenpäin kohti kolmannen

kerroksen Päälämpiötä, ensimmäisen kerroksen Alalämpiöön ja pienempiin

konserttisaleihin vieviä portaita, hissiä sekä hissin oikealla puolella sijaitsevaa,

klubiravintolaan johtavaa luiskaa. Portaiden kohdalla on huomiolaattaa, jossa on jalalla

tunnistettavat kohonastat. Tästä ohjauslista kääntyy vasemmalle ja päättyy

Kansalaistorille johtavalle ulko­-ovelle.

Konserttisali

Pyöreä Konserttisali sijaitsee rakennuksen keskellä sen ytimessä. Salissa on 1704

istumapaikkaa, joista 28 paikkaa voidaan varata pyörätuolia tai rollaattoria käyttäville

vierailijoille. Akustiikka näillä paikoilla on erittäin hyvä, paikat ovat Konserttisalin

permantokatsomon sisääntulotasossa eli kolmannessa kerroksessa.

 

Konserttisaliin on kahdeksan ovea, joista numero yksi on vastapäätä Kansalaistorilta

tulevaa sisäänkäyntiä. Katsomo kiertää orkesteria, joka sijaitsee huomattavasti alempana

kuin suurin osa katsomon istuimista.

 

Istumapaikoille johtavat portaikot kiemurtelevat penkkirivien välissä ja niiden muoto on

hyvin epäsäännöllinen ja katsomon eri osissa on erilaisia portaikoita, joten opastus

paikalle on tarpeellista.

 

Konserttisalin lisäksi talossa on kuusi pienempää salia, joihin mahtuu noin 140–400

kuulijaa. Eri salien akustiset ominaisuudet on suunniteltu niiden käyttötarkoitusten

mukaisesti.

Päälämpiö

Kun käännyt naulakoiden Kiasman puoleisesta päädystä vasemmalle, saavut

kolmannessa kerroksessa sijaitsevaan päälämpiöön. Tänne on sisäänkäynti myös

Kansalaistorilta, joka sijaitsee Kiasman ja Sanomatalon puoleisella sivulla.

 

Kehämäinen lämpiö kiertää suurta konserttisalia ja siellä sijaitsee useita tarjoilupisteitä.

Pisteiden tiskit ovat valkoista lasia ja ne on valaistu. Päälämpiössä Sanomatalon

puoleisessa kulmassa on päivisin auki oleva yleisökahvila. Myös rautatien puoleisessa

lämpiössä on kahvilapöytiä ja konserttien aikana auki oleva tarjoilupiste.

 

Lämpiötilojen eri seinustoilta on kahdeksan sisäänkäyntiä konserttisaliin. Kansalaistorin

puoleisella seinustalla sijaitsee konserttisalin ovet yksi, kaksi ja kolme. Rautatien

puoleisen lämpiön seinustalla sijaitsevat konserttisalin ovet neljä ja viisi eivät ole

normaalisti yleisön käytössä. Oven numero neljä oikealla puolella sijaitsee hissi, jolla

pääsee parvelle. Ovet numero kuusi, seitsemän ja kahdeksan sijaitsevat

Töölönlahdenkadun eli Finlandiatalon puoleisella seinustalla.

 

Jokaisen saliin johtavan oven vieressä on sähköinen infotaulu. Ovien isot kohonumerot

sijaitsevat korkealla ovien yläpuolella, joten niitä ei voi tunnustella.

 

Pääsylippuun on merkitty, onko kyseessä permanto­ vai parvipaikka. Lisäksi siinä on

ovinumero, lohkon kirjain, paikkarivin kirjain­ ja numeroyhdistelmä sekä paikan numero,

joten kun haet oman paikkasi sijaintia, on parasta kysyä ohjausta ovilla seisovilta

vahtimestareilta.

Parvi

Parvelle johtavat kahdet portaikot, jotka sijaitsevat rautatien puoleisella seinustalla

(itäinen puoli). Portaat lähtevät keskeltä lattiaa, ne ovat kolmessa jaksossa, välitasanteilla

pitää kääntyä 180 astetta. Parvella on kuusi yleisölle tarkoitettua sisäänkäyntiä ja siellä

ovat niiden omat lämpiöt. Parvella on myös opastetauluja, joissa on pistekirjoitusteksti.

 

Reittiselostuksen loppu.

Sanakartta 3/3 audio

Sanakartta 3/3 - © 2015 Musiikkitalo

 

Tämä sama versio on ladattavissa äänitiedostona Helsingin ja Uudenmaan

Näkövammaiset ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.hun.fi

 

Äänitteen lukija: Helinä Hirn

Tuottaja: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 2011

Oikeudet pidätetään.