Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia antaa musiikin alan ylintä koulutusta Suomessa. Opiskelijoita on noin 1 500.

Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Vuonna 1882 perustettu oppilaitos kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita monipuolisiin tehtäviin.

Sibelius-Akatemian perustehtävä on uudistaa ja vaalia suomalaista musiikkikulttuuria. Se on yksi Euroopan suurimmista musiikkiakatemioista ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu toimija.

Opetuksesta vastaa kaksi osastoa: klassisen musiikin osasto sekä musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto. Musiikin kandidaatin ja musiikin maisterin tutkinnon lisäksi Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa musiikin lisensiaatin ja musiikin tohtorin tutkinnon.

Sibelius-Akatemian perinteikkään nuorisokoulutuksen tavoitteena on saada musiikillisesti kyvykkäimmät lapset ja nuoret korkeatasoisen musiikinopetuksen piiriin. Musiikin ja kulttuurialan aikuiskoulutuksesta huolehtivat Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus ja avoin yliopisto. Akatemian kaikille avoin musiikin erikoiskirjasto sijaitsee Musiikkitalossa.

Sibelius-Akatemia toimii Helsingin lisäksi Kuopiossa ja Seinäjoella.

Opiskelu

Sibelius-Akatemiassa voi opiskella kahdeksassa eri oppiaineessa ja neljässä erillisessä maisteriohjelmassa. Monissa oppiaineissa henkilökohtainen opetus on iso osa opintoja.

Opiskelijoita on yhteensä noin 1 500. Vuosittain otetaan sisään 160–180 perusopiskelijaa. Viime vuosina koulutukseen on hakenut noin tuhat perusopiskelijaa vuosittain.

Oppiaineet:

 • jazzmusiikki
 • kansanmusiikki
 • kirkkomusiikki
 • klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot
 • musiikin johtaminen
 • musiikkikasvatus
 • musiikkiteknologia
 • sävellys ja musiikinteoria

 

Erilliset maisteriohjelmat:

 • Arts Management -maisteriohjelma
 • Nordic Master in Folk Music (NoFo) -maisteriohjelma
 • Nordic Master in Jazz (NOMAZZ) -maisteriohjelma
 • Nordic Master of Global Music (GLOMAS) maisteriohjelma

Konsertit

Taiteellinen toiminta on osa Sibelius-Akatemian opetuksen ydintä ja opiskelijoiden taiteilijoiksi kasvamista. Koulutuksessa luodaan monipuolisia oppimistilanteita, joissa opiskelija saa kokemusta konserttien taiteellisesta ja käytännöllisestä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vuorovaikutuksesta erilaisten yleisöjen kanssa.

Taiteellinen toiminta luo edellytyksiä myös opettajien taiteilijuuden ja ammatillisen osaamisen jatkuvalle kehittymiselle.

Julkiset konsertit ovat akatemian taiteellisen toiminnan näyteikkuna. Vuosittain konsertteja on noin 400. Ne muodostavat huomattavan osan pääkaupunkiseudun konserttitarjonnasta.

Historia

Sibelius-Akatemia perustettiin Helsingin Musiikkiopiston nimellä vuonna 1882 yksityisestä aloitteesta. Johtajaksi valittiin Martin Wegelius, joka toimi virassaan kuolemaansa saakka vuoteen 1906.

Wegeliuksen mielestä muusikon tuli sivistää itseään monipuolisesti. Hän kiinnitti erityistä huomiota sävellyksen opetukseen ja onnistui kasvattamaan maahan uuden säveltäjäsukupolven. Yksi oppilaista oli Jean Sibelius, josta myöhemmin tuli opistolle sekä nimellinen että symbolinen keulakuva.

Sävellyksen lisäksi Sibelius opiskeli opistossa viulunsoittoa 1885–1889. Hän myös opetti 1890-luvulla jonkin aikaa musiikinteoriaa ja myöhemmin sävellystä.

Toiminnan laajennuttua opiston nimi muutettiin Helsingin konservatorioksi vuonna 1924. Nimi Sibelius-Akatemia otettiin käyttöön vuonna 1939. Sibelius-Akatemiasta tuli korkeakoulu vuonna 1980 ja yliopisto vuonna 1998.

Vuoden 2013 alusta Sibelius-Akatemia on ollut osa Taideyliopistoa yhdessä Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun kanssa. Vapaan taiteen yliopiston akatemiat ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia.

Lue lisää Sibelius-Akatemian historiasta