Bidrag från Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors kan sökas fr.o.m. 1.1.2015

Bidragen från Musikhusets stiftelse är avsedda för främjande av musikkultur i Musikhuset. Ansökningstiden är 1.1.–28.2.2015.
Info

Nu kan du söka bidrag från Musikhusets stiftelse! I denna omgång delar stiftelsen ut bidrag ur två fonder.

 

Ur fonden för stiftelsen Pro Musica beviljas bidrag för projekt som gäller klassisk musik. Ur fonden för Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors beviljas bidrag i första hand för andra projekt än de som gäller klassisk musik.

 

De projekt som stöds väljs i första hand ut efter innehållet. 

 

Ansökningstiden är 1.1.–28.2.2015. Bidrag ur båda fonderna söks på samma ansökningsblankett.

 

Ansökningsblanketten läggs upp på Musikhusets hemsida 31.12.2014. Besluten om beviljade bidrag fattas i maj 2015.

 

Medelanskaffningen för Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors 2014 fick en fin avslutning i form av en festkonsert. Musikhuset i Helsingfors Ab överlämnade intäkterna av den festkonsert som hölls 29.11.2014 i Musikhuset till Musikhusets stiftelse. Vid festkonserten framträdde till ackompanjemang av Musikhusets festorkester bl.a. Diandra och tenoren Jyrki Anttila. Donationen uppgick till ca 5 000 euro.

 

Syftet med Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors är att främja, vårda och lyfta fram en bred musikkultur, huvudsakligen inom ramen för Musikhuset.

Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier för aktiviteter och projekt som är i linje med dess syfte. Stiftelsen är inte vinstdrivande.

Styrelseordförande för stiftelsen är biträdande stadsdirektören i Helsingfors stad Ritva Viljanen och ombud för stiftelsen är kulturplaneraren Reetta Sariola.

 

Ytterligare information:

http://www.musiikkitalo.fi/sv/organizer/musikhusets-stiftelse

Reetta Sariola, stiftelsens ombud

saatio.asiamies@musiikkitalo.fi

tfn 0400-293 470

Se även

Helsingin Musiikkitalon säätiön avustushaku 2019 on alkanut...
Helsingin Musiikkitalon säätiön avustukset on tarkoitettu musiikkikulttuurin edistämiseen erityisesti Musiikkitalossa. Hakuaika on 1.3. - 31.3.2019.
Kommuniké 4.12.2013: Musikhusets garderobstjänst blir avgift...
Från och med 15.2.2013 är garderobstjänsten i Musikhuset avgiftsbelagd.