Bidrag från Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors kan sökas fr.o.m. 1.1.2015

Bidragen från Musikhusets stiftelse är avsedda för främjande av musikkultur i Musikhuset. Ansökningstiden är 1.1.–28.2.2015.
Info

Nu kan du söka bidrag från Musikhusets stiftelse! I denna omgång delar stiftelsen ut bidrag ur två fonder.

 

Ur fonden för stiftelsen Pro Musica beviljas bidrag för projekt som gäller klassisk musik. Ur fonden för Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors beviljas bidrag i första hand för andra projekt än de som gäller klassisk musik.

 

De projekt som stöds väljs i första hand ut efter innehållet. 

 

Ansökningstiden är 1.1.–28.2.2015. Bidrag ur båda fonderna söks på samma ansökningsblankett.

 

Ansökningsblanketten läggs upp på Musikhusets hemsida 31.12.2014. Besluten om beviljade bidrag fattas i maj 2015.

 

Medelanskaffningen för Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors 2014 fick en fin avslutning i form av en festkonsert. Musikhuset i Helsingfors Ab överlämnade intäkterna av den festkonsert som hölls 29.11.2014 i Musikhuset till Musikhusets stiftelse. Vid festkonserten framträdde till ackompanjemang av Musikhusets festorkester bl.a. Diandra och tenoren Jyrki Anttila. Donationen uppgick till ca 5 000 euro.

 

Syftet med Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors är att främja, vårda och lyfta fram en bred musikkultur, huvudsakligen inom ramen för Musikhuset.

Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier för aktiviteter och projekt som är i linje med dess syfte. Stiftelsen är inte vinstdrivande.

Styrelseordförande för stiftelsen är biträdande stadsdirektören i Helsingfors stad Ritva Viljanen och ombud för stiftelsen är kulturplaneraren Reetta Sariola.

 

Ytterligare information:

http://www.musiikkitalo.fi/sv/organizer/musikhusets-stiftelse

Reetta Sariola, stiftelsens ombud

saatio.asiamies@musiikkitalo.fi

tfn 0400-293 470

Se även

Helsingin Musiikkitalon säätiön avustushaku 2019 on alkanut...
Helsingin Musiikkitalon säätiön avustukset on tarkoitettu musiikkikulttuurin edistämiseen erityisesti Musiikkitalossa. Hakuaika on 1.3. - 31.3.2019.
Musikhuset får världens största konsertsalorgel
Planerna för Musikhusets i Helsingfors nya konsertsalsorgel har offentliggjorts!
Musikhuset är stängt, största delen av vårens konserter är i...
Musikhuset är stängt. Aktuell information om de inställda konserterna finns under denna text.
Den av Kaija Saariaho för Musikhuset komponerade inringninge...
Kaija Saariaho har komponerat en ny inringning för Musikhuset på beställning av Musikhuset i Helsingfors Ab.