PRESSMEDDELANDE: Tonsättaren Kaija Saariaho ger miljondonation för konsertorgel till Musikhuset

Tonsättaren Kaija Saariaho ger miljondonation för konsertorgel till Musikhuset.
Kaija Saariaho ger miljondonation

Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors mottog den 3 september 2017 en donation på en miljon euro av tonsättaren Kaija Saariaho. Donationen ska användas för att bygga en konsertorgel i Musikhusets konsertsal. Att bygga en orgel i musiksalen ingick i de ursprungliga planerna, men av inbesparingsskäl beslutade man att inte bygga orgeln.

 

”Mitt beslut att inleda detta projekt när jag fick möjlighet till det var snabbt. Trots att det finns många andra behov omkring oss, ser jag som musikmänniska och tonsättare att detta är en konkret möjlighet att påverka det finska musiklivets framtid på lång sikt – om vi jämför med våra levnadsår är en orgel en livslång investering. Orgeln som ska byggas i Musikhuset tryggar den musiktradition som orkester-orgelmusiken representerar och ger såväl dagens tonsättare som de kommande generationernas tonsättare en möjlighet att inspireras av musikinstrumentet. Men framför allt ger orgeln den finska publiken en möjlighet att uppleva orgel-orkestermusikverken i deras storslagna autentiska form”, berättar Saariaho om bakgrunden till donationen.

Övriga donatorer

Tonsättaren Kaija Saariahos donation har också inspirerat andra instanser att medverka i orgelprojektet: Jane och Aatos Erkkos stiftelse (500 000 euro), Svenska litteratursällskapet i Finland/Fredrik Pacius minnesfond (500 000 euro), Jenny ja Antti Wihurin rahasto (300 000 euro), Suomen Kulttuurirahasto (300 000 euro), Svenska kulturfonden (100 000 euro) och fonden Pro Musica (26 000 euro).

 

Musikhusets ägare, Helsingfors stad, Undervisnings- och kulturministeriet och Yle har alla donerat 500 000 euro till projektet.

 

Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors öppnar också en allmän insamling den 11 december. Intäkterna från insamlingen används för att ordna orgelkonserter i Musikhuset och för att beställa nya verk för orgel av finländska tonsättare.

Målet är att bygga Finlands största orgel

Avsikten är att bygga en orgel med 90-100 stämmor i Musikhusets konsertsal. Storleken på orgeln som planeras i musiksalen beror på bl.a. det utrymme som står till förfogande. Om orgeln byggs i den storlek som anges i den gällande planen, kommer den att vara Finlands största orgel. Den totala kostnaden för orgeln beräknas vara cirka 4,2 miljoner euro. I summan ingår bl.a. kostnaderna för byggandet och monteringen av orgeln i Musikhuset.

 

Just nu är målet att orgeln ljuder i Musikhuset hösten 2021 då Musikhuset firar tioårsjubileum.

 

Arbetsgruppen för planeringen av orgeln leds av professor, musikdoktor, orgelkonstnären Olli Porthan. Övriga medlemmar är professor emeritus, orgelkonstnären Kari Jussila, lektor, musikdoktor, orgelkonstnären Jan Lehtola, musikstuderande, orgelkonstnären Petúr Sakari, lektor, diplomorganist, orgelkonstnären Pekka Suikkanen, lektor, musikdoktor, orgelkonstnären Ville Urponen och professor, orgelkonstnären Olivier Latry från Pariskonservatoriet.

 

I planeringsarbetet ska även Musikhusets arkitekter (LPR-arkkitehdit) och Musikhusets akustiker Yasuhisa Toyota (Nagata Acoustics) konsulteras.

 

Som ordförande för styrgruppen för Musikhusets orgelprojekt arbetar styrelseordföranden för Fastighetsaktiebolaget Mannerheimvägen 13a, Juha Lemström.

YTTERLIGARE INFORMATION

Arne Wessberg, vice ordförande för Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors, tfn 0400 618 800

 

För mer information om den allmänna insamlingen och orgelprojektet, se: www.urutsoimaan.fi

 

Se även

Instruktioner under coronaviruspandemin
Varmt välkommen till Musikhuset! Vi hoppas du bekantar dig med dessa anvisningar innan ditt besök på Musikhuset.
Helsingin Musiikkitalon säätiön avustushaku 2019 on alkanut...
Helsingin Musiikkitalon säätiön avustukset on tarkoitettu musiikkikulttuurin edistämiseen erityisesti Musiikkitalossa. Hakuaika on 1.3. - 31.3.2019.
Musikhuset får världens största konsertsalorgel
Planerna för Musikhusets i Helsingfors nya konsertsalsorgel har offentliggjorts!
Musikhuset är stängt, största delen av vårens konserter är i...
Musikhuset är stängt. Aktuell information om de inställda konserterna finns under denna text.