SibA

Sibelius-Akademins info
Sibelius-Akademins info erbjuder studie- och undervisningsrelaterad basservice samt allmän rådgivning.
Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet
Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet förmedlar den högsta utbildningen inom musikområdet i Finland. Akademin har cirka 1 500 studerande.
Musikhusets Orkesterakademi
Musikhusets orkesterakademi är en samarbetsmodell vars syfte är att tillhandahålla utbildning av allt högre kvalitet.
Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet
Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet förmedlar den högsta utbildningen inom musikområdet i Finland. Akademin har cirka 1 500 studerande.