för skolor

Musikhusets visningar
Lär känna Musikhuset på en offentlig visning eller boka en specialguidning för din grupp! Vi erbjuder skolelever avgiftsfria visningar.
Skolelever i Musikhuset
Konsertsalens estrad är Finlands största trumma – Musikhuset hälsar skolor och elever välkomna på rundturer och konserter!