kalapatsas

Bildkonst i Musikhuset
Skulpturerna Laulupuut av Reijo Hukkanen, Gaia av Kirsi Kaulanen och Black Smoker av Antti Immonens välkomnar besökarna i Musikhusets offentliga utrymmen.