puhetilaisuudet

Camerata
Camerata, med varierbar akustik, passar bra för konserter med mindre ensembler oavsett musikgenre. Camerata har 239 sittplatser.