neuvontapiste

Info
Info har öppet under Musikhusets öppettider. Här kan du bl.a. låna rullstol eller beställa taxi. Biljetter kan inte köpas eller reserveras i Info.