lastenhoitohuone

Tillgänglighet
Musikhuset är byggt utan trösklar och det finns hiss mellan alla våningar. Skyltar med punktskrift underlättar för synskadade att röra sig i huset.
Ta med barnen till Musikhuset
Det finns gott om plats för barnen i Musikhuset. Det rymliga kaféet, skötrummen och konserterna för barn gör Musikhuset till ett barnvänligt ställe.
Huvudaulan
Musikhusets Huvudaula är utsmyckad med Kirsi Kaulanens skulptur Gaia. I aulan ligger också servicepunkten, garderoben samt toaletter.