lastenhoitohuone

Ta med barnen till Musikhuset
Det finns gott om plats för barnen i Musikhuset. Det rymliga kaféet, skötrummen och konserterna för barn gör Musikhuset till ett barnvänligt ställe.
Tillgänglighet
Musikhuset är byggt utan trösklar och det finns hiss mellan alla våningar. Skyltar med punktskrift underlättar för synskadade att röra sig i huset.
Huvudaulan
Musikhusets Huvudaula är utsmyckad med Kirsi Kaulanens skulptur Gaia. I aulan ligger också servicepunkten, garderoben samt toaletter.