info

Sibelius-Akademins info
Sibelius-Akademins info erbjuder studie- och undervisningsrelaterad basservice samt allmän rådgivning.
Info
Info har öppet under Musikhusets öppettider. Här kan du bl.a. låna rullstol eller beställa taxi. Biljetter kan inte köpas eller reserveras i Info.
Huvudaulan
Musikhusets Huvudaula är utsmyckad med Kirsi Kaulanens skulptur Gaia. I aulan ligger också servicepunkten, garderoben samt toaletter.