rakennushankkeen vaiheita

Musikhuset - en kort historia
Musikhusets historia började på 1990-talet. Huset invigdes i augusti 2011.