mediaseinä

Medievägg
Musikhusets medievägg är en 172,8 m² stor digital yta på den vägg som vetter mot Medborgartorget.